تبلیغات

ر مهم دیگر که باید به خاطر داشته باشید این است که باید تا جائی‌که می توانید تمرین کنید. درست مانند هر چیز دیگری، هرچه بیشتر تمرین کنید مهارتهایتان افز 2001

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Zahraostadi1966 در چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۷:۵۵ بعد از ظهر، ۴۴ بازدید ، بدون دیدگاه

گلیسی‌زبانان به طور طبیعی استرس کلمات را به کار می‌برند. این آنقدر برای آنها طبیعی است که حتی نمی‌دانند دارند از آنها استفاده می‌کنند. در بسیاری از زب 1955

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Zahraostadi1966 در پنجشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۹:۰۵ بعد از ظهر، ۴۸ بازدید ، بدون دیدگاه

وبرو می‌شوید.ساختار. این بخش آزمون تافل کامپیوتری، درست مانند تافل کتبی است، با این تفاوت که شما بجای علامت زدن با مداد روی کاغذ، با ماوس روی گزینه صح 1987

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Zahraostadi1966 در چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱ بعد از ظهر، ۴۵ بازدید ، بدون دیدگاه

هایی که برای جمله‌سازی شما مفید باشند وجود ندارد. 1951

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Zahraostadi1966 در پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۵ بعد از ظهر، ۴۳ بازدید ، بدون دیدگاه

د.درک مطلب. مهارت کافی در درک متون انگلیسی و نیز دایره لغات خوب، کلید موفقیت در همه بخشهای تافل محسوب می‌شود، اما در این بخش این مهارتها بطور خاص مورد 1989

 

 ادامه …
+ نوشته شده توسط Zahraostadi1966 در چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۷ بعد از ظهر، ۴۷ بازدید ، بدون دیدگاه